"زرد"

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/// جامه ی کس سیه و دلق ِ خود اَرزَق نکنیم (حافظا...)

"زرد"

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/// جامه ی کس سیه و دلق ِ خود اَرزَق نکنیم (حافظا...)

اَه

چهارشنبه, ۶ فروردين ۱۳۹۳، ۰۶:۳۵ ب.ظ

آخه خواهر من!مادر من!پدرت خوب!مادرت خوب!

د اگه نمیتونی یه تیکه روزنامه با خودت ببری، با پا بندازش تو اون سوراخه. این چه وضعشه؟ تو خونه ت هم همینطوریه؟

  • مَـهدی (میرزای قدیم)