"زرد"

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/// جامه ی کس سیه و دلق ِ خود اَرزَق نکنیم (حافظا...)

"زرد"

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/// جامه ی کس سیه و دلق ِ خود اَرزَق نکنیم (حافظا...)

تصور کن!

سه شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۲، ۰۸:۲۳ ب.ظمیتونی تصور کنی هر دفعه که گازی از زندگی میزنی ، طعم خوش بستنی توت فرنگی میاد زیر دندونات .
میتونی تصور کنی تراوشات احساسیت به اندازه ای هست که هر از گاهی عشق از گوشات میزنه بیرون . 
میتونی تصور کنی شبها ، موقع خواب ، امید رو میذاری زیر سرت و عشق رو میکشی رو خودت و تا صبح با یه لبخند از پیش طراحی شده میخوابی .
میتونی تصور کنی کلماتی مثل درد و زخم و رنج ، هرگز به گوشت نخورده و از شنیدنشون بقدری تعجب میکنی که انگار یه نفر از نپتون اومده و باهات مکزیکی حرف میزنه . 
میتونی تصور کنی همه تو رو میفهمن و تو همه رو میفهمی .
میتونی تصور کنی همه، همه رو میفهمن و تو، تو رو میفهمی .

آره ! میتونی تا ابد بشینی اینجا و به خودت دروغ بگی !.
  • مَـهدی (میرزای قدیم)