"زرد"

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/// جامه ی کس سیه و دلق ِ خود اَرزَق نکنیم (حافظا...)

"زرد"

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/// جامه ی کس سیه و دلق ِ خود اَرزَق نکنیم (حافظا...)

بدون شرح

چهارشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۲، ۰۶:۱۳ ب.ظ

-: هزار تومن

-: چه خبره؟

-: خبری نیست. کرایه همینه.

:- مرد حسابی یه کیلومتر هم نشد.

:- نشده باشه. سوار پیاده ، نرخش همینه.

:- چی میگی؟ از شروع مسیر تا انتهاش نزدیک هشت کیلومتره که هزار تومنه. اونوخ...

:- اگه نمیخوای کرایه بدی پیاده شم ها..

:- پیاده شی چی میشه مثلا؟

:- ببین بچه کرایه رو بده و راهتو بکش و برو.

:- نه آخه چرا باس انقدر بدم؟ 

:- میگم سوار پیاده همینه. تاکسیرانی مصوب کرده.

:- بابا جان. مگه میشه؟ مث اینه که من برم سر کار . کارگری. نیم ساعت باشم و بیام خونه. بعد طلب حقوق یه روز کاملو بکنم؟ بعد بگم اومدن و رفتن به خونه چهل تومنه؟ حالا چه یه ساعت چه هشت ساعت؟

:- نه اون فرق داره

:- چه فرقی داره؟

:- من نمیدونم شکایت داری برو تاکسیرانی.

:- باشه. خدافظ

:- کجا؟ هوُ ... کرایه ت چی پس؟

:- مگه نگفتی برم تاکسیرانی؟ دارم میرم دیگه.
:- میخوای چی بگی؟ کرایه رو بده بعد برو

:- میخوام برم شماره ماشینتو بدم بگم این بابا داره دوبله سوبله کرایه میگیره.

:- شر به پا نکن.

:- شر نمیخوام درست کنم که

:- شر میشه خوب

:- نه بابا!

:- جون تو. بی خیال نخواستم کرایه رو

:- ترسیدی؟

:- نه به مرگ خودم. میگم شر میشه.

:- خوب پس بیا  نصف کرایه رو بگیر

:- نه داداش نمیخوام. 

:- عـه چرا؟ 

:- اگه بگیرم انگار نقض قانون کردم. ولی اگه نگیرم ،انگار خودم خواستم ببخشم بهت

:- چرا چرت و پرت میگی؟ 

:- مرگ خودم یه عُمره دارم طبق قانون عمل میکنم و یه ذره پامو خلاف قانون نذاشتم

:- ای بابا. تو که انگار تو کابوسی. بیا داداش. بیا هزاریتو بگیر. برو.

:- دستت درد نکنه. 

(میره بلوار رو دور میزنه از اونور خیابون)

:-آقا! ......آقا! .......عمو! ......بابا! ......داداش! ......یارو! ......هوُ! ......هوُی! ..........ررررررررررررررررررررر! 

:- چیه؟ با منی؟

:-راضی هستی؟

:- نه

:- به گور سیاه. 


  • مَـهدی (میرزای قدیم)