"زرد"

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/// جامه ی کس سیه و دلق ِ خود اَرزَق نکنیم (حافظا...)

"زرد"

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/// جامه ی کس سیه و دلق ِ خود اَرزَق نکنیم (حافظا...)

اینم شد ضرب المثَل؟

يكشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۰۷:۰۱ ب.ظ

این روز ها دیگر کُفار هم ما را به کیش خود نمیپندارند


چرا؟ 

چون خیال میکنند ما از آنها خلافمان سنگین تر است. 

چون گمان برده اند که ما نیز همچون خودشان بی پدریم.

چون تصور میکنند که ما همچون خودشان از دیوثـ سـ صـ  صفتانیم.

چون توهم زده اند که از صُلاله پاک طیبه ی طاهره اند.

چون ظن بر این دارند که ما! به آنها نظر داریم. 

چون ........ (جای خالی را پُر کنید)

هستیم. اما نه به قدر آنها. مرگ خودمان راست میگوییم.

{مخاطب خاص ندارد}

  • مَـهدی (میرزای قدیم)