"زرد"

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/// جامه ی کس سیه و دلق ِ خود اَرزَق نکنیم (حافظا...)

"زرد"

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم/// جامه ی کس سیه و دلق ِ خود اَرزَق نکنیم (حافظا...)

دوستانی که تمایل دارند در وبلاگ گروهی نویسندگان جوان فعالیت کنند برای اینکه عضو شوند باید اینجا و برای اینکه قوانین را بدانند باید اینجا را مطالعه بفرمایند.

  • مَـهدی (میرزای قدیم)