زرد

راستی ﻣﻦ (م.ف) ﻫﺴﺘﻢ .
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺍﻥ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﻦ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ؟...
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﻡ؟؟!!
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟؟!!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻭ
ﭼﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ
ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ...
ﺍﮔﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺱ ﺑﺸﻪ
ﻻ ﺍﻗﻠﺶ ﯾﻪ ﺟﻔﺘﮑﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻡ
ﮐﻪ ﺑﮕﻢ ﺧﯿﺮ ﺳﺮم زنده ام

پیام های کوتاه

8

جمعه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۲:۳۷ ق.ظ

گذشت درگذشت

***

جیب بُر ها فقیر ترین قشر جامعه

***

از بس که فریب خوردم چاق شدم

***

با پرخاش گفتم: حق و حقوقمان را چرا نمیدهی؟

یک "چک" آبدار نثارم کرد

خداوند به او برکت دهد.

آب داشت.

برگشتش نمیزنم.

***
انقدر از خاصیت شیر گفتند که
 بی خاصیت ها هم کاندیدای سلطانی شدن
***

میلیون ها نظاره گر،

در یک نمایشگاه گروهیِ نقاشی،

برای کمانهایی که 

آرش صفتان میکشند

 برای دل.

گویا

***

شما را نمیدانم ولی
ما
در توالت فکر میکنیم،
در جامعه به همدیگر میـــ***نیم،
در حین غذا خوردن روزنامه میخوانیم،
در خیابان غذا میخوریم،
در وقت محاسبات از خداود طلب آمرزش میکنیم و
در وقت نماز محاسبه و جمع و تفریق میکنیم.
"شما را نمیدانم"
***

وقتی نمیدونیم دقیقا مشکلمون چیه:

 : گفتی چرا از روح میترسی؟

  : برای اینکه ناشناخته ست. سرده. بی روحه!

***

برای اینکه مردم کوتاه بیان 

سجاده ها را دراز کردند

***

آنقدر زمین خورد 

تا وضعش توپ شد

***

متهمی که، 
 اموال دزدیده شده اش را از سارقان ربوده بود،
به حبس ابد 
محکوم شد
***

دانایی که از آگاهی میترسید

متواری شد.

***

بیسواد بود 

اما

دستم را خواند

***

خسرو 

با پیروزی در قماری شیرین

 مقابلِ فرهاد،

دیابت گرفت و مُرد.

***

شمعِ کیکِ جشنِ اولین سالگردِ ترک سیگارش را

 با فندکِ اتمی ای که از جیبش درآورد روشن کرد.

***

دلم میخواست بهش بگم نفس مصنوعی همش یه بهونه  بود؛

فرصت نشد. به دلیل مصمومیت تنفسی مـــــُرد.

***

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۲/۱۹
میرزا .....