زرد

راستی ﻣﻦ (م.ف) ﻫﺴﺘﻢ .
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺍﻥ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﻦ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ؟...
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﻡ؟؟!!
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟؟!!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻭ
ﭼﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ
ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ...
ﺍﮔﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺱ ﺑﺸﻪ
ﻻ ﺍﻗﻠﺶ ﯾﻪ ﺟﻔﺘﮑﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻡ
ﮐﻪ ﺑﮕﻢ ﺧﯿﺮ ﺳﺮم زنده ام

پیام های کوتاه

واسه ناموس وطن باید جنگید که به دست دشمن نیفته

يكشنبه, ۴ خرداد ۱۳۹۳، ۰۷:۴۶ ب.ظ


آقا اینا چیه به بچه های مردم میگین؟

یعنی چی که اسلحه ناموس سربازه و باید وقتی میخوابه بغلش باشه؟

من خودم سرباز که بودم همچین موردی نداشتیم که. چی میشد هفته ای یه بار اون هم سه ساعت نگهبان میشدیمو یه اسلحه میدادن بهمونو میگفتن نگهبانی بدین هرکی رد شد پاچه شو بگیرین. خوب تو اون سه ساعت کی میخوابه؟

خوب نمیخوابه که بخواد بغلش کنه که. دوما اگر هم نگهبان نباشه که اسلحه تو انباره که.

که...

البته این تو زمان صلح صدق میکنه ها. 

ولی زمان جنگ که اینطوری نیست که.

ناموستو میدن دستتو رو به دشمن میایستیو اونا رو میترسونی. بعد گاهی ناموست از دستت میفته چون نمیتونی برگردی، میدوی میری ناموس یکی دیگه رو که کشته شده بر میداری. خوب الان یکی هم اون پشت ناموس تو رو برداشته و گرفته رو به دشمن دیگه... این ناموس ها تو جنگ مدام دست به دست میشن. اووووووه  بعد  تازه  تو زمان استراحت هم معلوم نیست که کی ناموس کیو گرفته بغلشو خوابیده. اینجا خود ناموس مهم نیست که . اون کارآییه ناموسه که مهمه. البته ناگفته نمونه ها. ناموس باید همچین خوش دست باشه. وقتی میگیری دستتو انگشتتو میکنی اون تو. ... اسمش چی بود؟  ماشه؟باید به دلت خوش بیاد. حالشو ببری. اون فشار آخری که میدی باید انقدر ماهرانه باشه که ناموستم خوشش بیاد و یه آهی بکشه  شلیک کنه به سمت هدف. ولی در کل خوبه. ناموس تو جنگ خوبه. ولی خوب صاحب خاصی نداره. دست هرکی افتاد،‌افتاد. جدی میگم. جون شما
موافقین ۷ مخالفین ۵ ۹۳/۰۳/۰۴
میرزا .....