زرد

راستی ﻣﻦ (م.ف) ﻫﺴﺘﻢ .
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺍﻥ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﯿﻦ
ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ؟...
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﻡ؟؟!!
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟؟!!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ ﺗﺎ
ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻭ
ﭼﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ
ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ...
ﺍﮔﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺱ ﺑﺸﻪ
ﻻ ﺍﻗﻠﺶ ﯾﻪ ﺟﻔﺘﮑﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻡ
ﮐﻪ ﺑﮕﻢ ﺧﯿﺮ ﺳﺮم زنده ام

پیام های کوتاه

۱۰ مطلب با موضوع «آلونک» ثبت شده است

اگر طالبی که مطلوب باشی، قبل از طَلَبِگی باید طالب باشی.
در غیر این صورت
خر      بز   ه ای.۶ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۳ ، ۱۲:۱۵
میرزا .....

9

به گربه گفتند گُهت درمونه، خاک پاشید روش؛

حکایت امروز ماست

۹ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۳ ، ۰۳:۰۲
میرزا .....

8

به دلیل اینکه ار جای دیگه انتقال دادم، همه رو تو یه پست مینویسم:

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۲:۳۷
میرزا .....

7

آنقدر وصله به من چسباند که گویی خیاط است

و من، خشتکم همچنان پاره است و هدف 

وصله های ناجور


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۲:۳۶
میرزا .....

7

                                   فکر میکنم دیگه بیش تر ازاین نباید وقت زندگی را گرفت.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۲:۳۵
میرزا .....

5

                                       انقدر در زندگیم موش دواندند که شبیه گربه شدم


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۲:۳۳
میرزا .....

4

آقای مدیر کل!

نکنه اون ساعت مارک دار یک میلیونی رو خودت نخریدی 

که یه نگاه هم بهش ننداختی!

آخه یه ساعت و نیم تاخیر برای یه جلسه ی نیم ساعته؟

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۲:۳۲
میرزا .....

3

آرزو میکنم 

روزی من هم در دسته ی مُتِمَوِلینی که

فوج فوج به سمت نمایشگاه کتاب سرازیر بودند

قرار بگیرم

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۲:۳۱
میرزا .....

2

من در این نزدیکی
به چشمم دیدم
گوسفندی ،
 سلاخش را 
باد میکرد
و در فکرش
بریانیِ انسان را
مجسم میکرد
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۲:۳۰
میرزا .....

1

:یه عادت گندی که دارم اینه:
وقتی یه چیزی خراب میشه، رهاش میکنم و هرگز به تعمیر کردنش فکرنـمیکنم.
×!زنده باد من!×
یه نمونه ش زرد
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۲:۲۸
میرزا .....