"بچه زرد"

Yellow Kid

"بچه زرد"

Yellow Kid

"بچه زرد"

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه ی کس سیه و دلق ِ خود اَرزَق نکنیم
*******************************
باور بفرمایید اگ میگویم از گوشه ی بینی ـه شما قطره ای سبز رنگ در حال چکیدن است،
فقط و فقط و فقط به این خاطر است که
آن را رفع و رجوع کنید. نه اینکه دلخور شوید.
ادبیات من هم اینگونه است. به آرامی بدون اینکه کسی بداند که با تو سخن میگویم، گوشه چشمی نشانت میدهم و میگویم:
دماغتو بگیر تا حال همه رو به هم نزدی.
******************************
حضرت تولستوی میگه: باید از گفتنی هایی گفت که احتمالا بسیاری آن را میدانند ولی جرأت ابراز آن را حتی برای خودشان هم ندارند
*****************************
آینه گر نقش تو بنمود راست
خود شکن، آیینه شکستن خطاست
*****************************

۱۰ مطلب با موضوع «آلونک» ثبت شده است

اگر طالبی که مطلوب باشی، قبل از طَلَبِگی باید طالب باشی.
در غیر این صورت
خر      بز   ه ای.  • میرزا ژوزف پولیتـزِر

9

به گربه گفتند گُهت درمونه، خاک پاشید روش؛

حکایت امروز ماست

  • میرزا ژوزف پولیتـزِر

8

به دلیل اینکه ار جای دیگه انتقال دادم، همه رو تو یه پست مینویسم:

  • میرزا ژوزف پولیتـزِر

7

آنقدر وصله به من چسباند که گویی خیاط است

و من، خشتکم همچنان پاره است و هدف 

وصله های ناجور


  • میرزا ژوزف پولیتـزِر

7

                                   فکر میکنم دیگه بیش تر ازاین نباید وقت زندگی را گرفت.

  • میرزا ژوزف پولیتـزِر

5

                                       انقدر در زندگیم موش دواندند که شبیه گربه شدم


  • میرزا ژوزف پولیتـزِر

4

آقای مدیر کل!

نکنه اون ساعت مارک دار یک میلیونی رو خودت نخریدی 

که یه نگاه هم بهش ننداختی!

آخه یه ساعت و نیم تاخیر برای یه جلسه ی نیم ساعته؟

  • میرزا ژوزف پولیتـزِر

3

آرزو میکنم 

روزی من هم در دسته ی مُتِمَوِلینی که

فوج فوج به سمت نمایشگاه کتاب سرازیر بودند

قرار بگیرم

  • میرزا ژوزف پولیتـزِر

2

من در این نزدیکی
به چشمم دیدم
گوسفندی ،
 سلاخش را 
باد میکرد
و در فکرش
بریانیِ انسان را
مجسم میکرد
  • میرزا ژوزف پولیتـزِر

1

:یه عادت گندی که دارم اینه:
وقتی یه چیزی خراب میشه، رهاش میکنم و هرگز به تعمیر کردنش فکرنـمیکنم.
×!زنده باد من!×
یه نمونه ش زرد
  • میرزا ژوزف پولیتـزِر